.: Startpagina


.: beelddenken.be

Infoavonden

Het is mogelijk een infoavond aan te vragen voor het team van leerkrachten en/of de ouders van de school. Kosten voor een voordracht bedragen 200,-€. In de presentatie wordt helder en duidelijk uitgelegd wat beelddenken is. Tips voor hoe je er als ouder mee kan omgaan en hoe het onderwijs hier rekening mee kan houden worden gegeven. Ruimte voor vragen en gesprek is mogelijk. Aanvragen via mail : boekinbeeld@scarlet.be

Nascholingen

Cursus:
Signaleren van beelddenken

info op www.bureaubeelddenken.nl

De cursus ‘signaleren en begeleiden van beelddenkers is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers, onderwijs- begeleiders, logopedisten, kindertherapeuten, en anderen die werken met kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar.

Materialen cursus
Werkmap signaleren beelddenken ref.nr. 24587
Wereldspel signaleren beelddenken ref.nr. 24100
Cursusmap signaleren beelddenken ref.nr. 24600
volgende data: 10 juni 2015/ ..september 2015 / .. december 2015 / .. maart 2016
 
Glonet NV