Magda Jacobs
.: Startpagina


Ontwerper van educatieve materialen

Ik bedenk en ontwerp educatieve speel- leermaterialen. Dat doe ik al meer dan 25 jaar en het boeit me nog steeds. Niet dat ik een fervent spelletjes liefhebber ben maar ik ben geďnteresseerd in mechanismen, hoe dingen werken en hoe je daarmee samen-hangend iets kan oplossen. Ik denk niet in problemen maar denk en handel vanuit een onuitputtelijke bron aan mogelijkheden en oplossingen. Als ik terug ga in de tijd, zie ik mezelf nog op 15-jarige leeftijd teleurgesteld staan kijken bij de inschrijving op de kunstacademie omdat ik daar niet alleen portretten kon schilderen. Het hoofd van de mens boeit me en ook het brein is voor mij een fascinerende materie. Het bepaalt ons denken en doen, onze talenten, ons kunnen, onze identiteit, onze authenticiteit. Wie creatief is wil graag dingen in de wereld zetten en ik ontwerp educatieve spellen die hun plaats vinden in een internationale markt. (het merk Buma, Jegro en Rolf) Dit bijzondere vak, waarvoor geen opleiding bestaat, leer je door naar kinderen te kijken, door samen met kinderen te spelen, door je te verdiepen in de ontwikkelingspsychologie en in onderwijssystemen maar bovenal door je oprechte interesse in de ontwikkeling en het ‘zijn’ van een kind. Als ontwerper voor een internationale markt moet ik rekening houden met de diverse curricula in de verschillende landen en ga ik op zoek naar overeenkomsten en gemeenschappelijke elementen en ben ik op de hoogte van de behoeften en trends in het onderwijs. Beeldtaal is universeel maar stereotypen wil ik vooral vermijden. Man, vrouw, vader en moeder wil ik roldoorbrekend in een hedendaagse situatie afbeelden met respect voor het culturele gegeven zie ‘moderne familie puzzels’ op www.derolfgroep.nl In een spelontwerp wil ik vooral dat kinderen samen kunnen spelen ongeacht hun niveau. Je leert immers ook door af te kijken van hoe een ander het doet. Zo ontdek je nieuwe strategieën en andere denkwegen. Er moet een uitdaging zijn voor het kind dat sneller kan denken en dat wat aan bod komt moet niet altijd het meest voor de hand liggend zijn. Ook wil ik de mogelijkheid creëren om emoties aan bod te laten komen een voorbeeld van zo’n spel is ‘emotie in het spel’ op www.derolfgroep.nl

Auteur van educatieve boeken

Naast ontwerper ben ik ook auteur van boeken die een hulp kunnen zijn voor de leerkracht bij moeilijke thema’s als tafels, tijd, schrijven. Ook in mijn boeken is het spelelement van groot belang. Met spellen kun je heel veel kanten op en dat maakt het boeiend voor zowel mezelf als ontwerper maar ook voor de leerkracht. Spelend leren of lerend spelen komt op school vaak in het gedrang, de nadruk ligt te vaak en te veel op prestaties en de cognitieve ontwikkeling. Jammer is dat, te meer daar de ontwikkelings-psychologie ons leert dat de activiteiten van jonge kinderen vooral een spelkarakter hebben. Wat ik al die jaren zelf heb ervaren, is dat kinderen via spel altijd in staat waren om iets te begrijpen dat ze eerst niet konden begrijpen. Een spelvorm is dus een onbetwiste goede manier om kennis bij te brengen maar helaas vaak nog een onder-geschoven broertje bij andere didactische werkvormen. Spel werkt, dat is mijn motto.

Begeleider van beelddenkers

Als creatieve therapeute en kindertherapeut, begeleid ik kinderen, jongeren en ook volwassenen rond het thema beelddenken in mijn eigen praktijk. Emotionele moeilijkheden staan soms het leren in de weg en op creatieve wijze zorg ik ervoor dat emoties een plaatsje krijgen zodat er weer ruimte is om te kunnen leren of goed te presteren op het werk. Er is ruimte en aandacht voor spel en beeldend werk om kinderen te ontspannen, te laten lachen, om hen snel te laten redeneren of uit te dagen, om hen uitdrukking te laten geven aan hun emoties, om onverwachte inzichten te geven, om faalangst te overwinnen en zelfvertrouwen te geven.
 
 
Glonet NV