Emotie in het spel
Te verkrijgen bij Rolf: via website www.rolf.nl

  .: Startpagina


.: beelddenken.be
Idee,uitwerking en ontwerp: Magda Jacobs
Productie : Rolf bv.

Het Emotiespel is een spel voor een groepje van 4 kinderen rond de 4 basisemoties :
Blij - Boos - Bang en Verdrietig Het is een spel dat kinderen zelfstandig kunnen spelen nadat het
geîntroduceerd is. Het is zeker aan te raden het spel als begeleider mee te spelen omdat je zo
de kinderen beter en op een andere manier leert kennen en inzicht krijgt in het gevoelswereld.
Het spel werkt drempelverlagend om over gevoelens te praten. De 8 intelligenties van Gardner
komen aan bod :
De verbaal linguistische : vertel over gebeurtenissen die je blij- boos- bang of verdrietig hebben gemaakt.
De muzikaal ritmische : geef uitdrukking aan je emotie d.m.v klank, toon, ritme
De tactiel motorische: je emoties kunnen uitdrukking d.m.v lichaamstaal
De visueel ruimtelijke: laat met kleur en vorm zien dat je blij-boos-bang of verdrietig bent.
De interpersoonlijke : speel in groep, deel je emoties en respecteer iemand anders zijn emotie
De intrapersoonlijke : herken je eigen emotie en benoem ze

Dit spel is geschikt vanaf 4 jaar maar kan ook met oudere kinderen en zelfs met volwassenen gespeeld worden.
Ook interne begeleiders, hulpverleners en remedial teachers kunnen dit spel in hun praktijk gebruiken. Het is
ideaal om in te zetten bij zorg.

 
  Glonet 2011