WAT IS BEELDDENKEN
.: Startpagina


.: beelddenken.be

Beelddenken is een andere manier van denken en dus een andere manier van waarnemen van verwerken en opslaan van informatie.
Het is een denken in beelden en handelingen. Je zou het kunnen omschrijven als een ruimtelijk denken, een simultaan (gelijktijdig), non-verbaal denken.
Vaak ook een hele creatievere manier van denken, waarbij alle zintuigen gebruikt worden. Visualisatie maar ook ruiken, voelen en horen maken er deel van uit.
De term beelddenken is enigszins misleidend en ook beperkend, beelddenken is meer dan alleen maar in beelden denken.
Beelddenken is een manier van zijn.

Beelddenkers hanteren een holistische cognitieve stijl. Daardoor zijn ze sterk in het bepalen van de grote lijnen, in het ontdekken van overkoepelende relaties en in het geven van totaalbeschrijvingen van problemen.
Het denken verloopt niet stapsgewijze van a naar z maar is een associatief denken. Bij de informatie ‘een rij getallen’ krijgt de beelddenker misschien het (geassocieerde) beeld van een rij kinderen met verschillende leeftijden (getallen). Het beeld geeft dus meer informatie geeft dan de drie woorden ‘een rij getallen’. Dat een beelddenker vaak wegdroomt in die kleurrijke beelden die op hun beurt weer nieuwe beelden oproepen, is hierdoor waarschijnlijk wel te begrijpen. En dat dit voor onbegrip en verkeerde interpretaties leidt bij anderen die niet bekend zijn met deze manier van denken waarschijnlijk ook.
Dit voorbeeld illustreert meteen ook dat beelddenkers dingen vaak letterlijk opvatten. Er wordt namelijk een beeld gevormd bij wat iemand letterlijk zegt.
De beelddenker ziet dít voor zich en niet wat er eigenlijk bedoeld wordt. Spreekwoorden en gezegden worden vaak ook letterlijk opgevat.

Ondanks de groeiende rol van het beeld in onze maatschappij legt onze onderwijscultuur nog steeds meer nadruk op het belang van het woord en het talig denken. Is het dan verwonderlijk dat beelddenkers juist in het onderwijs in de problemen komen?
Er worden immers voortdurend eisen aan hen gesteld waaraan zij niet of moeilijk kunnen voldoen, zodat het voor anderen moeilijk te volgen is. Beelddenkers worden door hun 'andere' manier van denken en doen dus niet altijd begrepen en ook vaak onderschat. Dit is misschien wel het vervelendste gevolg van deze manier van denken. Wanneer iemand continu niet begrepen wordt, kan dit ervoor zorgen dat hij zich ongelukkig voelt en het gevoel heeft een buitenbeentje of dom te zijn. De beelddenker wordt een ware onderpresteerder in plaats van een talentvolle persoon.

het is dus belangrijk dat je weet dat het om beelddenken gaat, zodat je er beter mee om kan gaan en rust vindt, zodat je jezelf en je omgeving je leert accepteren en waarderen zoals je bent.

(foto Hester brouwer bij de uitreiking van haar lintje)

 
Glonet NV