SIGNALEREN VAN BEELDDENKEN BIJ KINDEREN
.: Startpagina


.: beelddenken.be

Door het lezen van de tekst rond beelddenken heb je een aantal van deze kenmerken bij jezelf of je kind herkent. Je bent nieuwsgierig geworden, maar waarschijnlijk ook bezorgd.

Beelddenkers hebben het vaak moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als je zou willen of had verwacht. Dit is geen onwil van je kind maar wel onmacht. De oorzaak ligt bij het onderwijssysteem dat de school hanteert, daarom spreken we van systeemgerelateerde leermoeilijkheden.

Wat kun je alvast doen?

Door beelddenken vroeg te signaleren kan snel hulp geboden worden. Dit vroegtijdig signaleren voorkomt verdere stagnatie in het onderwijs en betekent het begin van een helingsproces doordat duidelijk is geworden wat de problemen zijn en hoe je die kan verhelpen.

Het signaleren van Beelddenken gebeurt met het originele ‘Ojemann Wereldspel’ onderzoek en wordt ondersteund door een didactisch onderzoek.

Het onderzoek loopt over drie sessies. Het onderzoek met het kind zelf gebeurt in twee periodes van 1,5 uur met een tussenperiode van 3 weken. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouders wordt doorgesproken en nadien door de ouders aan de leerkracht kan worden doorgegeven.

Het Ojemann Wereldspel onderzoek omvat:

Het wereldspel-onderzoek dat duidelijkheid geeft of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren. Het didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van je kind.

De kosten voor het hele onderzoek bedragen € 300,--, inclusief intakegesprek en een compleet verslag van het onderzoek met advies voor begeleiding of andere doelgerichte aanpak.
 
 
Glonet NV