Bestellen

Om een boek te bestellen dient u het bedrag van het boek + 5,- € portokosten over te maken op rekening van Boek in Beeld / IBAN BE69 1430 6211 6578 / BIC GEBABEBB met vermelding van het Referentienummer van het boek, uw naam en volledig adres. Bij ontvangst van de betaling wordt de bestelling verstuurd. De factuur zit ingesloten. De bestelling mag nog geconfirmeerd worden via mail: info@boekinbeeld.be. Bij bestelling van meerdere boeken dient u slechts 1x portokosten te betalen.

.: Startpagina


.: beelddenken.be

Speciaal voor beelddenkers

DVD ‘Met het oog op Beelddenken’

Ref. 25100
Prijs: € 24,00
auteurs: Tineke Labrujčre en Marianne Kuster
cineasten:Job Leijh en Matthijs Hoitsma

In deze documentaire geven we het woord aan beelddenkers.
Een kunstenaar, astronaut, zakenman en kinderen belichten diverse aspecten van beelddenken zoals snel en associatief denken, verbeeldingskracht, probleemoplossend denken. In het op taal gerichte onderwijs, in de opvoeding en communicatie kan dit snelle driedimensionaal denken waarvoor woorden niet nodig zijn, aanleiding geven tot problemen. Nel Ojemann ontwikkelde een methode om het beelddenken te diagnosticeren met het wereldspel materiaal. Deze film geeft ook info over het gebruik van het wereldspel als signaleringsinstrument en geeft een goed algemeen beeld van wat beelddenken is.

Boek ‘In het rijk der beelden ben ik koning’

Ref. 27102
Prijs: € 32,00
auteurs: Magda Jacobs, Tineke Labrujčre

Een informatief boek, levensecht, beeldend, ontroerend, mooi en ondersteund met theorie en leertips.
Voor ouders, leerkrachten en iedereen die wel of niet in beelden denkt. Beelddenken… een andere manier van denken… Kinderen, jongeren en volwassen beelddenkers openen hun hart en vertellen over hun leven op school, thuis en op het werk. De auteurs, zelf ook beelddenkers, brengen deze unieke verhalen naast informatie over de werking van het brein en het geheugen. In dit boek vind je antwoord op tal van vragen: - Hoe ervaar je de wereld als je in beelden denkt? - Wat zijn de sterktes en wat zijn de zwaktes? – Waarom word je vaak niet begrepen?- Waarom ben je snel in denken en traag met woorden? - Waarom worden je kwaliteiten en gaven niet gewaardeerd op school en op het werk? Naast inzicht en begrip geeft dit boek ook talloze leertips, te gebruiken door de leerkracht op school en door de beelddenker zelf.

Ondezoeksmateriaal: Het Ojemann Wereldspelmateriaal

Prijs: € 320,00
auteurs: Nel Ojemann

Nel Ojemann (1914-2003) gebruikte het wereldspel als instrument om beelddenkers vroegtijdig op te sporen, zodat binnen het onderwijs preventieve maatregelen kunnen genomen worden. Later hanteerde zij het wereldspel als diagnostisch instrument ook bij oudere leerlingen en bij volwassenen. De werking van het Ojemann Wereldspel wordt aangeleerd in de cursus ‘Het signalerenvan beelddenkers in het onderwijs’. Daarnaast wordt het Ojemann wereldspel gebruikt als pedodiagnosticum, als onderdeel van een individueel onderwijskundig onderzoek, waarbij ook pedagogische en didactische instrumenten worden ingezet. Op die manier verkrijgt met een totaalbeeld van de manier waarop het kind denkt.Het wereldspel in perspectief

Ref. 24530
Prijs: € 16,00
auteurs: Nel Ojeman, Joos Ockels

In dit boek wordt de achtergrond en historie van het wereldspel belicht. We staan stil bij hoe het kind zijn wereld verkent, beleeft en hoe het met zijn wereld omgaat. Het wereldspel als pedodiagnosticum met de wereldspelterminologie en onderwijskundige diagnostiek komen aan bod.

Speciaal voor beelddenkers

Kijk, ik kan schrijven

Oefenboek : Kijk, ik kan schrijven

Ref. 21302
Prijs: € 28,00

Handleiding : Kijk, ik kan schrijven

Ref. 21301
Prijs: € 25,00

Placemat : Kijk, ik kan schrijven

Ref. 21303
Prijs: € 6,5
auteur: Natasja Meles

Kijk, ik kan schrijven is ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met het lopend schrift. De pijlers van deze methode zijn: uitdagende opdrachten, duidelijke voorbeelden, haalbare kwaliteitscriteria, zelfreflectie en goede inhoudelijke feedback. Ontstaan vanuit het werken met kinderen met schrijfmoeilijkheden en met inbreng van diezelfde kinderen. Een boeiend en aan-sprekend persoonlijk oefenboek motiveert de kinderen om een handschrift te ontwikkelen dat leesbaar is. Ze kunnen dit zelfstandig doen gedurende één schooljaar. Een placemat met bewegingsoefeningen ter afwisseling voorkomt krampachtig schrijven. In de handleiding worden de schrijf- en motorische oefeningen uitgebreid uitgelegd en vindt u de nodige achtergrondinformatie ter begeleiding. Voor ouders, remedial teachers, scholen en begeleiders

Boek: ’26 letters en dan…’

Ref. 27101
Prijs: € 29,50
auteur:Petri Duysters, Magda Jacobs, Gerda Witte Kuijs

Als alle kleuters in de voorbereiding tot het leren lezen hebben mogen oefenen met de ideeën uit dit boek, dan zijn ze meer dan voldoende gewapend om met succes naar het eerste leerjaar (B) of groep 3 (NL) te gaan. Nieuwe inzichten, stof tot nadenken en theoretische onderbouwing met betrekking tot de voorwaarden voor het leren lezen zijn gecombineerd met tal van praktische activiteiten en oefeningen voor in de klas. Je kan kinderen nog beter voorbereiden op het leren lezen door het lichaam, de zintuigen en de emotie te betrekken bij de oefeningen. Een holistische benadering van het kind met zijn eigen emotie, leestijl, motivatie, sterke en zwakke kanten maakt dat je kinderen adequaat kunt begeleiden.

Oefenboek: Help Jezelf

Ref. 24510
Prijs: € 16,00
auteur: Nel Ojemann

Een oefenboek voor kinderen vanaf 10 jaar ,die moeite hebben met taal en zoals de titel het aangeeft, om zelfstandig te werken aan spelling. Van letters, lettertekens en letterklanken tot het voltooid deelwoord. Heel overzichtelijk en inzichtelijk komt elk onderdeeltje van onze taal aan bod met daarna telkens een opdrachtje als verwerking van wat je leerde.

Oefenboek: Help hulp

Ref. 24550
Prijs: € 26,00
auteur: Nel Ojemann & A.G. Sangers

Een individueel trainingsprogramma voor leerlingen met ernstige taalproblemen, einde basisonderwijs en begin voortgezet onderwijs. Help Hulp bestaat uit een handleiding en 610 alfabetisch geordende woordkaartjes, gekozen uit de basistaalschat, zodat leerlingen samen met het oefenen ook meteen een groot aantal van de meest gebruikte Nederlandse woorden automatiseren.

Oefenmateriaal: Appelvretertje

Ref. 24105
Prijs: € 6,00
auteur: Wendy Peerlings

Om te kunnen schrijven, of secuur te werken met de vingers moeten de vingers los van de pols bewogen kunnen worden. Als dat bij een kind niet lukt, bemoeilijkt dit het schrijfproces en heeft het een probleem met de fijn motorische sturing van de inscriptiebeweging. Dit kan eenvoudig verholpen worden door te oefenen met het appelvretertje. Het appelvretertje is een instrumentje om de inscriptiebeweging en pincetgreep te oefenen. Inscriptiebeweging wil zeggen, het samen bewegen van duim en wijsvinger. Pincetgreep wil zeggen, het vastpakken van kleine voorwerpen met duim en wijsvinger. Door met duim en wijsvinger het touw vast te nemen en duim en wijsvinger te strekken en te buigen trek je de worm door het appeltje. Enkele weken een vijftal minuutjes oefenen per dag doen wonderen.

Hulpmiddelen bij rekenen

Boek: ‘Eerste Hulp bij Tafels’

Ref. 25201
Prijs: € 42,50 Boek en spellen inbegrepen
auteur: Petri Duysters en Magda Jacobs

Eerste Hulp bij Tafels is een ideeënboek voor ouders, remedial teachers en voor kinderen die de tafels niet onder de knie krijgen. Het kind en zijn leerstijl staan centraal in dit boek. Hierop inspelend en rekening houdend met de meervoudige intelligentie bouwt het kind weer vertrouwen op en leert het vanuit succeservaringen. Uiteindelijk zal het er in slagen de tafels te beheersen en te automatiseren. Bijgevoegde spellen op stevig A3 formaat en geplastificeerd: een Tafelplacemat, een Tafelster, het Tafelflippospel en de Tafelrace naar de vlag.

Boek: ‘Eerste Hulp bij Tijd’

Ref. 21101
Prijs: € 29,50
auteur:Marianne Kuster, Tineke Labrujčre, Magda Jacobs

Eerste Hulp bij Tijd is geen oefenboek rond klokkijken of kloklezen maar een inspiratiebron voor leerkrachten, remedial teachers en voor iedereen die het begrip ‘Tijd’ duidelijk wil maken. Tijd stelt de mens voor een dilemma. Aan de ene kant luisteren naar je innerlijk klok en aan de andere kant gehoorzamen aan de kloktijd van de samenleving. Iedereen kent wel een kind dat dromend door het even gaat of juist te snel door het leven rent. Beiden dragen vaak een uurwerk maar gebruiken het nooit. Op een speelse manier leren omgaan met alle aspecten van tijd, is het doel van dit boek. We starten bij de innerlijke beleving van tijd en werken in stappen naar de kloktijd. Bij het boek komt een placemat als geheugensteun bij kloklezen of klokkijken. Een placemat om te kopiëren en te gebruiken als oefenblad voor de basisbegrippen en twee leuke spellen rond de tijd.

 
 
Glonet NV