DVD: Met het oog op beelddenken


Prijs : 24,- €
  .: Startpagina


.: beelddenken.be
scenario : Tineke Labrujčre en Marianne Kuster
cineasten : Job Leijh en Matthijs Hoitsma

Deze boeiende documentaire is een introductie op het begrip 'Beelddenken'.
In deze documentaire zijn beelddenkers zelf aan het woord. Kunstenaars , een astronaut, een zakenman,
een neuroloog en kinderen, belichten de diverse aspecten van beelddenken: snel en associatief denken,verbeeldingskracht, ideeën, het zien en doorzien van verbanden en structuren, leren door te doen.
In het op taal gerichte onderwijs en in de opvoeding en communicatie kan dit snelle, driediemensionale denken waarvoor woorden niet nodig zijn, aanleiding geven tot problemen. De belevenisbeelden bij woorden komen heel gemakkelijk, de beelden van het geschreven woord niet.
Ook de methode om het beelddenken te diagnosticeren met het wereldspelmateriaal wordt in beeld gebracht.
Deze film is geschikt om kennis te maken met het fenomeen beelddenken voor jezelf, voor ouders maar ook voor leerkrachten en remedial teachers op school.

Deze uitgave van Boek in Beeld is te bestellen op info@boekinbeeld.be door middel van overschrijving op rekening van Boek in Beeld – Groenstraat 59 – 2140 Antwerpen – België. Rek.nr. iban : BE69 1430 6211 6578 bic GEBABEBB Portokosten 5 €, Het referentie nummer van het boek is 25100, de prijs is 24,-€ btw inbegrepen.
 
  Glonet 2011