.: Startpagina


.: beelddenken.be

Het boek

'Eerste hulp bij Tijd'PRIJS:29,50 € incl. btw

Een ideeënboek + 2 spellen om speels de tijd te oefenen + een placemat als geheugensteuntje en een placemat om telkens opnieuw de meeste voorkomende begrippen te oefenen + voor de eerste 1000 boeken een creatieve inspirerende krant met als thema : Tijd!

Eerste hulp bij tafels is een groot succes! Niet alleen voor de leerkrachten maar ook voor de kinderen die de tafels moesten oefenen. Omdat het boek rekening hield met de verschillende leerstijlen en er in sloeg telkens opnieuw met een leuke insteek de tafels aan te brengen, hadden kinderen veel plezier en motivatie om steeds weer te oefenen. Daarom wilden we met 'Eerste hulp bij tijd' diezelfde succesvolle aanpak hanteren. 'Tijd' en kloklezen is immers voor veel kinderen, ook zo'n hinderpaal.
In de voorbereiding tot het maken van dit boek beseften we pas zelf echt, hoeveel aspecten er verbonden zijn aan het begrip 'Tijd'. Het is dus niet het zoveelste oefenboek geworden maar biedt een breed geheel aan activiteiten voor alle aspecten die essentieel zijn om tot tijdsbegrip te komen.

Wat is 'Eerste Hulp bij Tijd'?

In 'Eerste hulp bij tijd' staan het kind en het begrip 'Tijd' centraal. Tijd is overal om ons heen, in onze taal, in alles wat we dagelijks doen, in onze vrije tijd, in de omgang met anderen. 'Tijd' is dus niet alleen het technisch kunnen lezen van een instrument dat de tijd meet. 'Tijd' is een zeer persoonlijk beleven van een begrip dat moeilijk te vatten is. Stap voor stap leiden we dan ook de kinderen doorheen alle aspecten van 'Tijd'. Met gestructureerde oefeningen, activiteiten en kopieerbladen die kunnen ingezet worden bij het aanleren van tijd. Startend bij 'ik', Oorzaak en gevolg, wanorde en orde, volgorde, verandering, naar tijd in de natuur, verleden-heden-toekomst, naar de kloktijd, naar tijd voor taal, speel en lees tijd.

Voor wie is 'Eerste Hulp bij Tijd' bedoeld?

'eerste hulp bij tijd' is bedoeld voor alle kinderen die het kloklezen of klokkijken moeten leren en in het bijzonder voor die kinderen die moeilijk of geen vat krijgen op het begrip tijd. 'Eerste hulp bij tijd' is te gebruiken door iedereen die kinderen wil helpen met het aanleren van de tijd. Voor ouders thuis om je eigen kind te helpen. Op school voor de taakleerkracht om kinderen individueel of in een groepje te begeleiden.

Welke extra spellen horen bij 'Eerste Hulp bij Tijd'?

De placemat als geheugensteuntje
Met een overzicht van de belangrijkste basisbegrippen rond tijd. Deze placemat kan voor kinderen een tijdelijk geheugensteuntje zijn. Zo winnen ze aan zelfvertrouwen en krijgen ze het gevoel zelfstandig hun opgaven te kunnen oplossen.
De doeplacemat:
Deze placemat kun je kopiëren voor kinderen die nog steeds moeilijkheden ondervinden bij de begrippen rond tijd. Laat ze de gegevens telkens weer invullen en herhalen tot het helemaal juist is. Dan zijn ze klaar om verder te gaan.
Het vijftien minutenspel
In dit spel oefen je met een kwartier, een half uur en drie kwartier. Verwoord telkens het uur waar je naar toe gaat. Zet de pionnen bij de klok van 7 uur en gooi om beurten met de dobbelsteneen. Op de weg met klokken kun je zowel vooruit als achteruit gestuurd worden. Wie het eerst de klok van één uur bereikt, wint het spel.
Naar de luchthaven!
Met dit spel oefen je de digitale tijd. Wie het eerst bij de luchthaven aankomt, wint het spel. Alle spelers vertrekken met de bus om 7.00 uur 's morgens. Op weg naar de luchthaven tref je allerlei hindernissen. Bij de verkeerstborden gooi je met de dobbelsteen om te zien hoeveel vertraging je oploopt, die tijd ga je achteruit op de weg naar de luchthaven. Bij de verschillende busstoppen verlies je telkens 15 min. Veel plezier met dit spel.

Deze uitgave van Boek in Beeld is te bestellen op info@boekinbeeld.be door middel van overschrijving op rekening van Boek in Beeld – Groenstraat 59 – 2140 Antwerpen – België. ibancode : BE69 1430 6211 6578 biccode GEBABEBB Portokosten 5 €, Het referentie nummer van het boek is 21101, de prijs is 29,50 € btw inbegrepen.

Dit is een uitgave van Boek in Beeld copyright © 2011 Eerste Hulp bij Tijd

 

  by Glonet 2011