.: Startpagina


.: beelddenken.be

Infoavonden

Het is mogelijk een infoavond aan te vragen voor het team van leerkrachten en/of de ouders van de school. Kosten voor een voordracht bedragen 200,-. In de presentatie wordt helder en duidelijk uitgelegd wat beelddenken is. Tips voor hoe je er als ouder mee kan omgaan en hoe het onderwijs hier rekening mee kan houden worden gegeven. Ruimte voor vragen en gesprek is mogelijk. Aanvragen via mail : info@boekinbeeld.be

Nascholingen

 
Glonet NV 2022