Het boek

'Eerste Hulp bij Tafels'

Prijs € 42.50 incl. Btw

Een ideeënboek + 1 tafelplacemat
als geheugensteuntje en overzicht
van de tafels + 1 tafelster om de
tafels een beeld te geven + 2
verdiepingspellen.


VERNIEUWDE UITGAVE! NU OOK MET DEELTAFELS
  .: Startpagina
.: beelddenken.be
'Eerste Hulp bij Tafels'

Keersommen, oftewel tafels, zijn voor een heleboel kinderen lastig. De tafels beklijven maar niet en kinderen krijgen een steeds negatiever zelfbeeld omdat zij de tafeltjes nog steeds niet onder de knie hebben.

Om kinderen zoveel mogelijk te helpen bij het memoriseren van keersommen, kunnen de verschillen tussen leerstrategieën als uitgangspunt genomen worden. We weten immers dat niet ieder mens op dezelfde manier informatie tot zich neemt. De één is vooral gebaat bij kijken en zien, terwijl een ander juist lijfelijk moet ervaren om begrip en inzicht te verwerven.

Met die insteek hebben Petri Duysters en Magda Jacobs een methode ontwikkelt om kinderen spelenderwijs te helpen met het memoriseren van de tafels. Hun methode ‘Eerste hulp bij tafels’ biedt leerkrachten en ouders een ruim scala aan voorbeelden om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het aanleren van tafels. Door middel van het diverse aanbod van ruim vijftig werkvormen en spelletjes, wordt ieder kind aangesproken op zijn of haar eigen talenten.

De auteurs van de methode onderbouwen de werkvormen met de nodige theorie. Zo wordt uitgelegd dat het van groot belang is om kinderen inzicht te geven in de structuur en het nut van de tafels. Kinderen willen weten waarom ze de tafels moeten kennen. Dat moeten zij echter zelf ontdekken, wil het ook echt beklijven en begrepen worden. De auteurs staan bij deze opmerkingen stil en geven daar hun visie op. Er wordt in de methode goed gedacht aan kinderen die we zogenaamde ‘beelddenkers’ noemen. Deze kinderen hebben vooral heel veel baat bij zien en handelen. Terwijl de oorspronkelijke strategie voor het aanleren van tafels puur cognitief is, wordt in ‘Eerste hulp bij tafels’ juist de focus gelegd op het handelend vermogen van kinderen. Het lijfelijk ervaren van de structuur in tafels.

De tijd om tafeltjes enkel aan te bieden in standaard rijtjes is voorbij. En de komst van deze methode verklaart het excuus ‘geen tijd’ als ongeldig. Je hoeft niet zelf na school vanalles te bedenken en in elkaar te knutselen om een leuk aanbod te verzorgen. Die tijd kan vast beter besteed worden.
De methode, bestaande uit een boek, een tafelplacemat, een tafelster en twee bordspelletjes, is een hele waardevolle aankoop voor een school of voor ouders die hun kinderen willen begeleiden. Kinderen zijn er echt bij gebaat. Niet enkel hun kennis van de tafels gaat er hard op vooruit, ook het zelfbeeld van kinderen vaart er wel bij.

Ellen Emonds
Eindredactrice
Stichting Onderwijs Maak Je Samen
St. Bonifatiusstraat 4
5701 TB Helmond
Noord-Brabant

.. Wat is 'Eerste Hulp bij Tafels' ?

Eerste hulp bij tafels is een boek waarin het kind centraal staat. Het boek biedt meer dan 50 speelse, gevarieerde maar toch gestructureerde oefeningen en activiteiten die ingezet worden bij het aanleren van tafels.

.. Voor wie is 'Eerste Hulp bij Tafels' bedoeld ?

Eerste Hulp bij Tafels is bedoeld voor alle kinderen die de tafels van vermenigvuldiging moeten leren en in het bijzonder voor die kinderen die de tafels maar niet kunnen onthouden.
Eerste Hulp bij Tafels is voor iedereen die kinderen wil helpen de tafels onder de knie te krijgen.
Eerste Hulp bij Tafels is voor ouders thuis om je eigen kind te helpen.
Eerste Hulp bij Tafels is voor de taakleerkracht op school om kinderen individueel of in een groepje te begeleiden.

.. Wat is het doel van 'Eerste Hulp bij Tafels' ?

Doel 1:
Het kind terug zelfvertrouwen geven. De kinderen die bij je komen om de tafels te oefenen, hebben vaak onterecht een laag zelfbeeld omdat ze falen bij het vanbuiten leren van rijtjes.
Het kind moet dus, samen met het leren van de tafels, leren dat het zichzelf competent moet verklaren.
Doel 2:
Ingaan op de verschillen in de wijze waarop de kinderen leren. De activiteiten in dit boek bieden meerdere leerwegen aan zodat elk kind wordt aangesproken. Ieder kind ontwikkelt zich immers op een eigen manier, ontwikkelt zijn eigen competenties.
Van daaruit vertrekkende kunnen kinderen leren vanuit een succeservaring.
Ze raken gemotiveerd en willen de tafels beheersen. Als begeleider kan je ook zelf ideetjes inbrengen.

.. Welke extra spellen horen bij 'Eerste Hulp bij Tafels' ?

De placemat als geheugensteuntje:
Een overzicht van alle tafels met opgaven en uitkomsten.
De tafelplacemat wordt doorheen het boekje gebruikt ams referentiepunt, opzoekinstrument en overzichtsinstrument.
De tafelplacemat maakt zichtbaar wat je kent en wat je nog moet leren.
Het tafelflippospel:
Op de flippo's staan de uitkomsten van de tafels 1-10.
Zoek de juiste opgaven bij elk getal en noteer de opgaven op een blaadje. Geef 1 oplossing bij een gele flippo, 2 bij een blauwe, 3 bij een groene en 4 oplossingen bij een roze flippo. Wie op een splash komt mag 2 stappen verder.
Weet je de oplossing niet, raadpleeg dan de tafelplacemat, maar sla dan wel een beurt over.
Race naar de vlag:
Gooi 3 dobbelstenen, maak de vermenigvuldiging en ga met je pion steeds naar de volgende loper in je kleur.
Gooi je 3 gelijke getallen, dan mag je een loper verder zonder te rekenen. Gooi je een oneven getal dan mag je ook 1 loper in je kleur verder gaan.
Wie de vermenigvuldiging niet kan maken, mag de tafelplacemat gebruiken, maar mag niet naar de volgende loper.
De tafelster:
Maak van deze tafelster kopieën voor elk kind en laat ze met kleur ontdekken hoe tafels hun eigen sterrenbeeld krijgen.


 
 

Deze uitgave van Boek in Beeld is te bestellen op info@boekinbeeld.be door middel van overschrijving op rekening van Boek in Beeld – Groenstraat 59 – 2140 Antwerpen – België Rek.nr. ibancode : BE69 1430 6211 6578 biccode GEBABEBB. Portokosten €5. het referentienummer van het boek is 25201, de prijs is €42,50 btw inbegrepen.

Dit is een uitgave van Boek in Beeld, copyright © 2005 Eerste hulp bij Tafels 2015 vernieuwde uitgave met deeltafels

by Glonet 2011