Het boek

'Het Wereldspel in perspectief'

Prijs € 22.00 incl. Btw

  .: Startpagina
.: beelddenken.be

'Het Wereldspel in perspectief'

De historische achtergronden van het Wereldspel en de toelichting van het theoretisch kader geven de lezer inzicht in de theorie en verklaringsmodellen die aan de grondslag liggen van het Wereldspel. Wereldwijd werd het Wereldspel ingezet als pedodiagnosticum. Het is een non-verbaal onderzoeksinstrument dat wordt gebruikt in de onderwijskundige diagnostiek. Het maakt deel uit van het individueel onderwijskundig onderzoek bij leerlingen uit het basisonderwijs of voortgezet onderwijs die vertragingen of stagnaties ondervinden in het onderwijsleerproces. Met het wereldspel kun je specifieke ontwikkelingen in het onderwijsleerproces voorspellen zodat je preventieve maatregelen kunt nemen. Het geeft inzicht in het waarom en de wijze waarop het kind in de school stagneert.Wil je aan de slag met ‘het signaleren van beelddenken’ meld je dan aan om de opleiding tot signaleerder te volgen. Doe dit per mail aan info@boekinbeeld.be. Opleidingen kunnen starten met af te spreken data.
by Glonet 2022